Παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις της MS

Έτσι είναι.  Όταν αδυνατείς να βρεις την αιτία της MS, πληρώνεις, σαν κράτος, αλλά και ως ασθενής, ένα σωρό λεφτά.  Η παρακάτω περίληψη πήρε τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών για το οικονομικό κόστος της MS, από 11 διαφορετικές βάσεις δεδομένων.  Κατέληξε σε 215 abstracts για 19 χώρες και παρουσιάζει, για λογαριασμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Ηνωμένο Βασίλειο), τα τρομακτικά οικονομικά δεδομένα.

Economic Review

Η MS, λοιπόν, “χτυπάει” τα εξής μέτωπα (η επεξήγηση στις παρενθέσεις είναι δική μου):

Ορατά έξοδα:

1.  Άμεσα έξοδα

α.  ιατρικά έξοδα: ιατροί (επισκέψεις κλπ.), εξετάσεις (μαγνητικές, παρακεντήσεις, προκλητά δυναμικά κλπ.), φαρμακευτικές συνταγές (ανοσοτροποποιητικά, κορτιζόνη κλπ.), υποστηρικτά εξαρτήματα (ράμπες, αναπηρικά αμαξίδια/καροτσάκια, μπαστουνάκια, ουροκαθετήρες κλπ.), νοσηλείες (για την καταστολή των φλεγμονών ή την αντιμετώπιση επιπλοκών  είτε από την σκλήρυνση είτε από τη φαρμακευτική αγωγή, π.χ. Tysabri), κέντρα αποκατάστασης/ψυχοθεραπείας/λογοθεραπείας, θεραπείες (φάρμακα για σπαστικότητα, πονοκεφάλους, κόπωση, μυαλγίες, ακράτεια, κατάθλιψη κλπ., επιπλέον φάρμακα για τη μείωση των συμπτωμάτων των ιντερφερόνων όπως, π.χ. Mesulid, Depon, επιπλέον φάρμακα για την αντιμετώπιση ιών, όπως π.χ. αυτού της PML)

β.  μη ιατρικά έξοδα: αλλαγές στην κατοικία/αυτοκίνητο, μέσα μεταφοράς, φροντίδα από άλλους (πλην ιατρών, πρόσληψη οικιακής βοηθού/βρεφοκόμου ή νηπιαγωγού για τη φροντίδα ανήλικων παιδιών), κατασκευή προσβάσιμων δημόσιων και ιδιωτικών  χώρων για τη μετακίνηση ασθενών

2.  Έμμεσα έξοδα

α. Αυξημένη νοσηρότητα: απώλεια εργασίας, αναρρωτικές άδειες, μείωση μισθού/ωραρίου, πρόωρη σύνταξη

β. Πρόωρη θνησιμότητα: απώλεια εργατικού δυναμικού, μείωση παραγωγής, ανικανότητα εξέλιξης στην εργασία

γ.  Αντίκτυπος σε συγγενείς/φίλους: υποαπασχόληση/μείωση ωραρίου φίλιων προσώπων στην εργασία τους και οικονομική /συναισθηματική επιβάρυνση των ιδίων προκειμένου να περιθάλπουν και τον ασθενή με MS.

Αόρατα έξοδα: πόνος, άγχος, εγκατάλειψη ποιότητας ζωής

Συνυπολογίζοντας τα έξοδα βάσει του πληθυσμού των ασθενών για καθεμία από τις 19 χώρες που αναλύονται, προέκυψαν νούμερα που επιβεβαιώνουν πως

This literature review finds that multiple sclerosis (MS) imposes substantial economic burdens on MS patients, their families, and society as a whole. Moreover, these burdens span a broad range of impacts, including direct costs, indirect costs, quality of life (QOL), and other intangible costs.

Έτσι λοιπόν, μέχρι το έτος 2007, το χαμηλότερο κόστος σημειώθηκε στη Γαλλία (μέσος όρος 16.400 δολλάρια για κάθε ασθενή), ενώ το υψηλότερο στη Νορβηγία και Σουηδία (54.500 δολλάρια κατά μέσο όρο για κάθε ασθενή).  Τα άμεσα ιατρικά έξοδα απαρτίζουν μέχρι και το 69% του τελικού κόστους (βλέπε κόστος ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, που κάνει τη διαφορά – και είναι και άχρηστα στην ουσία).

O Καναδάς, για παράδειγμα, έχει περίπου 65.000 ασθενείς με MS, τη μεγαλύτερη αναλογία ασθενών βάσει πληθυσμού από κάθε άλλη χώρα.  Σύμφωνα με την έρευνα παραπάνω, το ετήσιο μέσο κόστος για κάθε ασθενή στον Καναδά είναι 21.514 δολλάρια.  Πολλαπλασιασμένο επί του 65.000, το συνολικό κόστος για όλους τους ασθενείς ανέρχεται σε τρελά ποσά.

Δεν αναφέρεται το παράδειγμα της Ελλάδας, αλλά ο καθένας μπορεί να κανει μία μεταφορά για το πόσο στοιχίζει, κατά μέσο όρο,  κάθε χρόνο ένας ασθενής με MS στο ταμείο του, το ταμείο της οικογένειάς του ή σε άλλους, να το πολλαπλασιάσει επί 8000-10000, όσοι είναι περίπου οι ασθενείς στην Ελλάδα, και μετά να το πολλαπλασιάσει επί  20-45, όσα τα χρόνια που θα ζήσει, κατά μέσο όρο, ένας ασθενής από τη στιγμή της διάγνωσης, και για τη διάρκεια των οποίων πρέπει να καταβάλλονται ετησίως τα ίδια και περισσότερα ποσά – το κόστος ανεβαίνει όπως και το EDSS.

Και μετά να καταστρώσει ένα ομολογουμένως ολίγον άγουρο αλλά ενδεικτικό οικονομικό μοντέλο για τη ΧΕΝΦΑ και να συγκρίνει τα δύο.

Leave a Comment