Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας

Στα πλαίσια του διεθνώς αναγνωρισμένου Συνεδρίου της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, που θα γίνει φέτος στη Χαβάη, από 9 έως 16 Απριλίου, θα συζητηθεί για πρώτη φορά το σύνδρομο της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας, σε εργασία με θέμα “Κλινικά Ζητήματα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση”.

Η συγκεκριμένη εργασία θα ανακοινωθεί στις 10 Απριλίου και δεν ερευνά μόνο το CCSVI.   Εστιάζει και στις νέες από του στόματος θεραπείες της πολλαπλής σκλήρυνσης, τη σχέση καπνίσματος και MS, την PML και τη δυνατότητα πρόγνωσής της και το ζήτημα της έναρξης επιθετικής θεραπείας σε νεοδιαγνωσθέντες.

Ανάμεσα σε αυτά τα θέματα, ένα (ταπεινό) τέταρτο της ώρας αφιερώνεται στο ερώτημα αν ισχύουν οι αρχικές υποθέσεις για το CCSVI και πόση επιπλέον έρευνα χρειάζεται:

Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency (CCSVI): Do the Initial Claims Hold Up? How Much More Study is Necessary?

http://aan.com/annualmeeting/search/index.cfm?fuseaction=home.detail&id=3385&keyword=&topic=&type=all

  1. Τα μίσα να αναφερθούν απο ότι γράφει αυτό το blog θα είμαι ευχαριστημένος, αλλα το γεγονός και μόνο οτι το συνέδριο το διοργανώνου Νευρολόγοι είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ για το αποτελέσμα.

  2. Να δεχθώ πως οι Νευρολόγοι δε μπορούν να επεκταθούν σε αγγειακά ζητήματα, και αφιέρωσαν τυπικά, ένα τέταρτο, σε μία εξίσου τυπική παρουσίαση του φλεβικού γίγνεσθαι. Θα μπορούσαν να κάνουν υποθέσεις, όμως, για αυτά που προτείνει το CCSVI και είναι στην αρμοδιότητά τους, όπως η συσσώρευση σιδήρου στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και μάλιστα με αντίστροφη φορά. ‘Η οι συνέπειες της χρόνιας υποξίας. Ή, έστω, η πολύ ισχυρή συσχέτιση μίας εμβρυολογικής ανωμαλίας, της ΧΕΝΦΑ, με τη νόσο τους.

Leave a Comment