Το Υπουργείο Υγείας του Καναδά αναζητά ερευνητικές προτάσεις για το CCSVI

Τα CIHR είναι η αντιπροσώπευση του Υπουργείου Υγείας του Καναδά στο τομέα των ερευνών (Canadian Institutes of Health Research – Καναδικά Ινστιτούτα Ερευνών Υγείας), και σκοπό έχουν να παράξουν νέα επιστημονική γνώση και καλύτερες υπηρεσίες υγείας.  Ευαισθητοποιημένα στο θέμα της πολλαπλής σκλήρυνσης, τα Ινστιτούτα αναζητούν προτάσεις έρευνας για κλινικές δοκιμές τύπου Ι/ΙΙ στη Χρόνια Εγκεφαλονωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια.  Οι δοκιμές τύπου Ι εξετάζουν την ασφάλεια της αγγειοπλαστικής, και οι δοκιμές τύπου ΙΙ την αποτελεσματικότητά της.

Η ερευνητική ομάδα που θα επιλεγεί θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012.  Οι υποψήφιες προτάσεις θα εξεταστούν σχολαστικά από διεθνή επιτροπή, και τούτο γιατί οι Καναδοί φαίνεται να παίρνουν πλέον πολύ σοβαρά την υπόθεση CCSVI.

O Υπουργός Υγείας αλλά και η MS Society του Καναδά παρακολουθούν συντονισμένοι τις επόμενες κινήσεις.  “Η κυβέρνησή μας δεσμεύεται να βοηθήσει τους Καναδούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας” δήλωσε ο πρώτος, ενώ η πρόεδρος της MS Society μετέφερε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία των CIHR και των συλλόγων ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, μία συνεργασία η οποία φέρνει την υπόσχεση των απαντήσεων που οι ασθενείς αξίζουν και περιμένουν.

Αυτά, προς εθνικό παραδειγματισμό.

The Government of Canada launches a request for research proposals for clinical trial on Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency and MS

  1. αχ τι καλό νέο ! Να και κάτι που κινείται!

Leave a Comment