Οξεία απώλεια αξόνων στη σκλήρυνση συμβαίνει στα πρώτα στάδια της νόσου.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε σε νευρολογική επιθεώρηση και επιβεβαιώνει πως, δυστυχώς για τους ασθενείς, αλλά με συνέπεια προς το CCSVI, εκτεταμένη βλάβη αξόνων συμβαίνει ήδη στο πρώτο έτος μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση.

Acute axonal damage in multiple sclerosis is most extensive in early disease stages and decreases over time.

(άξονας/νευράξονας= η “ουρά” ενός νευρώνα που μεταφέρει τις ηλεκτρικές ώσεις).

Η βλάβη των νευραξόνων μετρήθηκε με την ανίχνευση μίας πρωτείνης (amyloid precursor protein, APP) η οποία παράγεται στους νευρώνες σε περιοχές βλάβης.  Το πλήθος των εκφυλισμένων αξόνων στη σκλήρυνση ασφαλώς και έχει σχέση με τη διάρκεια της νόσου όπως και τον τύπο της σκλήρυνσης, αλλά είναι εντυπωσιακό πως οι περισσότερες βλάβες εντοπίζονται ήδη στο πρώτο έτος της διάγνωσης.

Σημείωση δική μου: το πρώτο έτος της διάγνωσης δεν είναι και το πρώτο έτος με CCSVI.  Για να εντοπίζονται τόσοι εκφυλισμένοι άξονες το πρώτο έτος που ο νευρολόγος νομίζει πως ξεκινάει η σκλήρυνση, μπορούμε να εικάσουμε πως α) είτε η βλάβη που προκαλείται είναι όντως μεγαλύτερη όταν ο ασθενής είναι πλέον συμπτωματικός, β) είτε μία άλλη παθολογία τον έφερε σε αυτήν την κατάσταση, και όχι μία αιφνίδια απομυελινωτική αυτοάνοση επίθεση.

Για το τελευταίο, που συνηγορεί υπέρ του CCSVI, υπάρχουν ενδείξεις.  Στην εργασία αναφέρεται πως

We found APP‐positive axons in the PPWM without any signs of demyelination. These findings indicate that axonal damage occurs without visible demyelination or even precedes demyelination.

πληθώρα εκφυλισμένων αξόνων εντοπίζεται και σε περιοχές που δεν έχουν υποστεί απομυελίνωση, γεγονός που αναγκάζει τους συγγραφείς να παραδεχτούν την ανάγκη νευροπροστατευτικής αγωγής.

Αν η απώλεια των αξόνων προηγείται της απομυελίνωσης, και υπάρχει και σε μη απομυελινωμένες περιοχές, το πρόβλημα στη σκλήρυνση δεν είναι η δήθεν επίθεση του ανοσοποιητικού στη μυελίνη.  Προφανώς δεν πρόκειται καν για επίθεση, αφού η μυελίνη δε θα είναι καν ακέραια.  Κάθε μέρα που ο χαρούμενος νευρολόγος σας σας λέει πως είστε στην αρχή της νόσου και δεν έχετε να φοβάστε τίποτα γιατί σε λίγα χρόνια θα βγει το σούπερ εμβόλιο της σκλήρυνσης, θυμήστε του πως μέγιστη βλάβη φαίνεται να έχει ήδη συμβεί στο πρώτο ετός της διάγνωσης με σκλήρυνση.

In summary, we demonstrated in biopsy and autopsy tissue of multiple sclerosis patients that acute axonal damage within multiple sclerosis lesions and in the PPWM is highest during the initial stages of the disease and persists at a lower level during the following years. These findings indicate that a treatment aimed at axon protection should be started as early as possible and should be continued for at least some years.

Leave a Comment