Εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση κόλπων και ανωμαλίες σφαγίτιδας

Correlation analysis of internal jugular vein abnormalities and cerebral venous sinus thrombosis

Η εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση των κόλπων είναι μια σπάνια μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου που απορρέει από την απόφραξη των φλεβικών κόλπων από ένα θρόμβο.  Aφορά νεαρά άτομα, και συνήθως υποτροπιάζει, καταλήγοντας σε σοβαρό ποσοστό αναπηρίας και θνησιμότητας.  Διάφοροι παράγοντες έχουν συνδεθεί με την αιτιολογία του – μόλυνση, χειρουργεία, φάρμακα, εγκυμοσύνη, λοχεία, καρκίνος, θρομβοφιλία, τραύμα κλπ.  Η σημερινή εργασία κινέζων γιατρών εντοπίζει ακόμη έναν παράγοντα κινδύνου στην εμφάνιση της εγκεφαλικής θρόμβωσης των κόλπων: τις ανωμαλίες ροής στη σφαγίτιδα.

Η υπόθεση της εργασίας είναι πως οποιαδήποτε ανωμαλία στην σφαγίτιδα μπορεί να αλλάζει την αιμοδυναμική συμπεριφορά της φλεβικής επιστροφής, οδηγώντας σε μειωμένη απορροή και, ίσως, σε θρόμβωση των κόλπων.

Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκαν, με το πρωτόκολλο του Zamboni, 51 ασθενείς που είχαν ήδη διαγνωσθεί με φλεβική θρόμβωση κόλπων και 30 υγιείς.  Aπό τους 51 ασθενείς, προέκυψε πως οι 31 είχαν κάποια από τις παρακάτω ανωμαλίες: στένωση δακτυλίου, υποπλασία, θρόμβωση σφαγίτιδας, ανώμαλη βαλβίδα.  Από τους ίδιους 31, οι 27 είχαν ανωμαλία σε μία μόνο σφαγίτιδα, οι 18 στην αριστερή και οι 9 στη δεξιά.  Δεν εντοπίστηκε ανάλογη ανωμαλία στους υγιείς, αν και εντοπίστηκε μικρή παλινδρόμηση τόσο σε αυτούς, όσο και στους ασθενείς.

Aυτή είναι η πρώτη έρευνα, από όσο γνωρίζω, που, χωρίς να μιλάει για MS, συνδέει τις δομικές ανωμαλίες της σφαγίτιδας με μία σπάνια μορφή εγκεφαλικού.

  1. Ισως τελικά η χενφα βρει αναγνώριση από άλλες, ίσως όλες τις άλλες ειδικότητες, και τελευταία από τους νευρολόγους
    Σκέφτομαι με πικρία ότι ίσως σε άλλες χώρες η ανθρώπινη ζωή και υγεία αποτιμάται με καλύτερους ορους
    Ακόμη και εάν ο λόγος είναι ότι χρειάζονται τα εργατικά χέρια του ασθενούς, και έτσι δεν του επιτρέπουν να γίνει ανάπηρος!.

Leave a Comment