Συμπεράσματα από την Πολωνία

Στο Συνέδριο της Γλασκώβης τον Οκτώβριο του 2010 ο Dr. Marian Simka παρουσίασε τα δικά τους συγκεντρωτικά αποτελέσματα έπειτα από επέμβαση σε 381 ασθενείς.

Παρουσίαση

Η συσχέτιση CCSVI και MS ανέρχεται σε 95%, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση πως το CCSVI είναι η απαραίτητη, αλλά όχι μόνη, συνθήκη για την εκδήλωση πολλαπλής σκλήρυνσης.

Τα ευρήματά του αφορούσαν στενώσεις όχι μόνο στις σφαγίτιδες και την άζυγο/ημιάζυγο, αλλά και τις βραχιοκεφαλικές φλέβες, σε πολύ μικρότερο βέβαια ποσοστό.

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που εξήχθη είναι πως οι φλεβικές ανωμαλίες ήταν χειρότερες σε γηραιότερους ασθενείς – σημάδι, πιθανόν, πως το CCSVI εξελίσσεται στον χρόνο.  Εξελίσσεται μόνο ποιοτικά, όχι ποσοτικά, καθώς ο αριθμός των στενώσεων δεν ποικίλλει με την ηλικία.  Συνεπώς, η ύπαρξη των φλεβικών ανωμαλιών δεν είναι αποτέλεσμα της MS, ούτε αποτέλεσμα γήρανσης.  Η επιδείνωσή τους, όμως, έχει σχέση  με την πάροδο του χρόνου – κάτι σχετικό είχαμε συζητήσει σε άρθρο με θέμα “CCSVI και Κλινικά Μεμονωμένα Επεισόδια”, στο τρέχον μπλογκ.

CIS

Επιβεβαιώθηκε η σχέση του βαθμού της σοβαρότητας του CCSVI με την κλινική κατάσταση ενός ασθενή.  Η επιβάρυνση στην πολλαπλή σκλήρυνση δεν έχει σχέση, ωστόσο, με το πλήθος των φλεβών που πάσχουν.  Η σοβαρότητα του CCSVI, κατά τον Simka, κρίνεται όχι από το πλήθος των φλεβών που πάσχουν, αλλά από την ποιότητα της βλάβης – βλέπε άρθρο με τίτλο “Simka: Τέσσερα κριτήρια για τη διάγνωση CCSVI μέσω φλεβογραφίας” στο μπλογκ.

Κριτήρια

Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν πως το CCSVI φαίνεται να είναι απαραίτητος παράγοντας στην εκδήλωση πολλαπλής σκλήρυνσης.

  1. Η συσχέτιση CCSVI και MS ανέρχεται σε 95%, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση πως το CCSVI είναι η απαραίτητη, αλλά όχι μόνη, συνθήκη για την εκδήλωση πολλαπλής σκλήρυνσης.

    Η λανθασμένες διαγνώσεις στη ΣΚΠ ανέρχονται στο 10 με 15% των περιπτώσεων…

Leave a Comment