Monthly Archives: March 2012

Dr. A. Ruben Rajakumar

Ο καρδιολόγος και συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Saskatchewan είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε τη μετεπεμβατική παρακολούθηση με υπέρηχο των Καναδών ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική στο εξωτερικό.

Αναφερόμενη μάλλον στα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης της Albany (Mandato, Siskin et al), στην οποία συρρέουν και Καναδοί, η δημοσιογράφος του βίντεο παραθέτει τη γνώμη του Dr. Rajakumar πως οι βελτιώσεις που έχει δει στους ασθενείς δεν είναι πλασέμπο.

Doctor on MS treatment

Το 75% των ασθενών με διεγνωσμένη τη νόσο για λιγότερα από δέκα χρόνια είχαν σημαντικές σωματικές και νοητικές βελτιώσεις, έναντι του 63% των ασθενών που είχαν σκλήρυνση για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Όταν τα νούμερα αυτά προκύψουν και έπειτα από τυφλή μελέτη, σε σύγκριση με πλασέμπο, θα είμαστε μία πρόταση πιο κοντά στην πρόταση: το CCSVI είναι θεραπεύσιμη αιτία της MS.

Mouse model for CCSVI

Ligation of the Jugular Veins Does Not Result in Brain Inflammation or Demyelination in Mice

Σε είκοσι θηλυκά ποντικάκια αποφράχθησαν και οι δύο σφαγίτιδες, σε οχτώ προκλήθηκε πειραματική αλλεργική εγκεφαλοπάθεια, και δεκαπέντε μελετήθηκαν με τις σφαγίτιδές τους σώες.

Τα σαράντα τρία ποντικάκια παρακολουθούνταν τουλάχιστο τρεις φορές την εβδομάδα για μέτρηση βάρους, ως ένδειξης, ανάμεσα σε άλλα, βλάβης ή ασθένειας, επί έξι μήνες.

Παρατηρήσεις:

Η απολίνωση των σφαγίτιδων φλεβών καταλήγει σε στένωση και παράπλευρο δίκτο (εικόνα αξονικής φλεβογραφίας στους πέντε μήνες μετά την απολίνωση).

Η απολίνωση των σφαγίτιδων φλεβών αλλάζει την αιμοδυναμική.  Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η απολίνωση δεν επέφερε μόνο δομικές αλλαγές, αλλά και αλλαγές στη ροή – η απολίνωση, δηλαδή, κατέληξε όντως σε ανεπάρκεια:

The JVL group demonstrated significantly increased cerebral retention of nuclear perfusion agent, Tc-99m-exametazime, compared to the sham group.

Together with the structural abnormalities seen on CT venograms, these results confirm that we have established a mouse model of chronic cerebral venous insufficiency.

Όμως: η ανεπάρκεια δεν κατέληξε σε ρήξη του αιματεγκεφαλικού φραγμού, και δεν εντοπίστηκαν απομυελινωτικές εστίες στη λευκή ουσία.

Συνεπώς: η ανεπάρκεια, στα ποντίκια, δεν προκάλεσε φλεγμονή ή απομυελίνωση.  Ιστοπαθολογική ανάλυση του εγκεφάλου πέντε μήνες μετά την απολίνωση δεν έδειξε δράση μακροφάγων/μικρογλοίας.

Ταυτόχρονα, τα ποντικάκια που θυσίασαν τις σφαγίτιδές τους ήταν χωρίς νευρολογικά σημεία κατά τη διάρκεια της μελέτης, και χωρίς απώλεια βάρους.

Οι Αμερικανοί ερευνητές δέχονται πως το μοντέλο τους δεν είναι τέλειο: τα ποντίκια δεν είναι δίποδα, σε όρθια θέση, ούτε τόσο κινητικά όσο ο άνθρωπος – αν και πιστεύουν πως η ταυτόχρονη απολίνωση των δύο σφαγίτιδων στα τρωκτικά θα έπρεπε να δώσει σημεία που θα εξομάλυναν τις διαφορές μεταξύ των ειδών, αν η ανεπάρκεια σχετίζεται με απομυελίνωση.

Δικές μου απορίες:

Πόσοι ασθενείς με CCSVI έχουν ανεπάρκεια λόγω απολίνωσης και όχι λόγω βαλβιδικής στένωσης που δεν επηρεάζει τη διατομή του υπόλοιπου αγγείου, αλλά, αντίθετα, αφήνοντάς το ανοιχτό, επιτρέπει μεγαλύτερη παλινδρόμηση και επιδείνωση στον χρόνο;

Πώς είμαστε βέβαιοι ότι τα ποντίκια δεν είχαν πονοκέφαλο, μούδιασμα ή κόπωση, ή ακόμη και προβλήματα ύπνου; Αν ορίζουμε τη σκλήρυνση μόνο μέσω των φλεγμονωδών εκδηλώσεών της, είναι σα να παραγνωρίζουμε την βαθμιαία επιδείνωση που υπάρχει σε ασθενείς ακόμη και άνευ υποτροπών/εστιών.

Μία σταθερή διαφωνία του Dr. Schelling με τον Dr. Zamboni αφορά την επικινδυνότητα του venous reflux, σε σχέση με το venous stasis (o Schelling θεωρεί το δεύτερο λιγότερο επικίνδυνο).  Διαβάστε τί μας είχε γράψει προσωπικά σε παλαιότερη ερώτηση:

In venous stagnation, permanent «vein» damage – what is actually affected are all the venules throughout the affected drainage system – is normally relieved by the development of venous collaterals. Venous stagnation not producing irreversible destruction from the start thus usually damages the involved structures but in a transient way.
«Chronically» recurring venous flow inversions, however, damage first large caliber veins. This kind of damage actually tends to become, on account of a continual widening of the vascular pathways being intermittently burdened by venous flow inversions, ever more severe.

Αν και η δική του θεωρία παραμένει επίσης αναπόδεικτη, βάσει αυτής προκύπτει πως το πρόβλημα στη σκλήρυνση είναι πάντα μεγαλύτερο όταν υπάρχει παλινδρόμηση, και όχι όταν υπάρχει στάση αίματος.  Μία απολινωμένη σφαγίτιδα δεν προκαλεί την παλινδρόμηση που προκαλεί μία ευμεγέθης σφαγίτιδα με ανώμαλη βαλβίδα.

– Το CCSVI, όταν αποδειχθεί, θα οριστεί μάλλον ως σύνδρομο και όχι ως την ασθένεια που ψάχνουν οι ερευνητές στο μοντέλο των ποντικιών.  Το CCSVI δεν αφορά πλέον μόνο στενώσεις σφαγίτιδων φλεβών, αλλά μία συστηματική φλεβική παθολογία στον λαιμό, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα.

Αυτό που μου λέει η έρευνα, τελικά, είναι πως η απολίνωση των σφαγίτιδων στα ποντικάκια δεν προκάλεσε κάτι ορατό στον παρατηρητή τους σε έξι μήνες.  Όμως προκάλεσε ανεπάρκεια και ανώμαλη αιμοδυναμική.

NICE CCSVI Guidance 2012

O οργανισμός υγείας και έρευνας NICE (London), που πέρυσι το καλοκαίρι γνωμοδότησε αρνητικά για τη χρήση του Gilenya στη σκλήρυνση, εξέδωσε οδηγίες για την αγγειοπλαστική του CCSVI στη σκλήρυνση, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα και μαρτυρίες ασθενών.

“Ο NICE ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα της αγγειοπλαστικής του CCSVI για τη σκλήρυνση, με τη μορφή αυστηρά ελεγχομενων κλινικών μελετών.  Oι μελέτες θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα κριτήρια επιλογής και τα χαρακτηριστικά των ασθενών.  Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίζουν την τεχνική επιτυχία της αγγειοπλαστικής, συμπεριλαμβάνοντας μέτρηση της πίεσης στα φλεβικά στελέχη προ και μετά την αγγειοπλαστική.  Tα αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση της κλινικής εικόνας και της ποιότητας ζωής”.

“Η Επιτροπή αναγνωρίζει την απόγνωση και αναπηρία που προκαλείται στους ασθενείς με σκλήρυνση και την έλλειψη αποτελεσματικών θεραπειών.  Ενδείξεις πως η επέμβαση αυτή, ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, προσφέρει κλινικά οφέλη που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμες.  Έχοντας αυτό υπόψη της, η Επιτροπή ενθαρρύνει την ελεγχόμενη έρευνα της αγγειοπλαστικής στη σκλήρυνση”.

Percutaneous venoplasty for CCSVI for MS

O NICE δε δίνει ξεκάθαρη γνώμη υπέρ ή κατά της αγγειοπλαστικής σε σχέση με τη σκλήρυνση, εφόσον δεν υπάρχει γνώση ακόμη με τη μορφή κλινικών μελετών, τις οποίες όμως στηρίζει, και ξεκαθαρίζει πως οι ασθενείς που το επιθυμούν, μπορούν να πουν στον γιατρό τους να συμμετέχουν σε κάποια.  Για το σκοπό αυτό, συλλέγει και στοιχεία από ασθενείς του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν υποβληθεί ήδη σε αγγειοπλαστική.

Treating CCSVI in patients with MS by widening veins

Νέα από το SIR (2)

Dr. Dake:

“Πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει τώρα να κατανοούν πως υπάρχει κάποια συσχέτιση, είναι αδιαμφισβήτητο, της σκλήρυνσης με στενώσεις στις φλέβες που αποχετεύουν τον εγκέφαλο”.

“Η ιδανική μελέτη που όλοι θέλουμε είναι μία τυχαιοποιημένη τυφλή κλινική μελέτη που να μπορεί, τουλάχιστο βραχυπρόθεσμα, να απομακρύνει το θέμα του πλασέμπο από την κουβέντα”.

Doctors talk about controversial treatment for MS

Παραλείψτε τα τριάντα δευτερόλεπτα διαφήμισης και δείτε το δίλεπτο βιντεάκι.

Νέα από το SIR

Διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Σαν Φρανσίσκο το συνέδριο της Society of Interventional Radiology, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται και με το CCSVI.  Από δημοσιογραφικές πηγές, διατίθενται οι παρακάτω ειδήσεις που αφορούν παρουσιάσεις σχετικά με τη φλεβική παθολογία στη σκλήρυνση.  Οι ειδήσεις είναι εντυπωσιακές.

New U.S. study supports Zamboni’s CCSVI theory

Η κλινική μελέτη της ομάδας της Albany (Dr. Siskin, Dr. Mandato) που μελετά την αποτελεσματικότητα της αγγειοπλαστικής στη σκλήρυνση, έδωσε θετικά αποτελέσματα.  Συσχέτιση CCSVI και MS: 98.4%.  Παθολογικές φλέβες σε κάθε ασθενή, μ/ο: 2.2.  Και το κυριότερο: σημαντική βελτίωση στη σωματική και πνευματική κατάσταση των ασθενών (75% των RR και των PR και 55% των SP), με μέση χρονική εμφάνιση αυτών των βελτιώσεων τους 3.5 μήνες.

Ο Dr. Mandato ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του: “τα αποτελέσματα της μελέτης είναι συναρπαστικά και υποσχόμενα.  Είμαστε μάρτυρες σημαντικών σωματικών βελτιώσεων“.

Άλλη πηγή παρουσιάζει τον Dr. Ferral (Chicago) να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της αγγειοπλαστικής στη σκλήρυνση και να λυπάται για τη φήμη της επικινδυνότητας που συνοδεύει το όνομα της επέμβασης.

Mitigating Symptoms, Improving Quality of Life of MS Patients

Η εμπειρία μας έδειξε πως το 95% των ατόμων που εξετάστηκαν είχαν φλεβικές στενώσεις, υποστηρίζοντας την άποψη πως η φλεβική παθολογία είναι συχνή σε ασθενείς με σκλήρυνση“.

Η γνώμη μας είναι πως το να παρουσιάζεις την αγγειοπλαστική των σφαγίτιδων και της αζύγου ως επέμβαση υψηλής επικινδυνότητας είναι μία λανθασμένη εντύπωση η οποία πρέπει να διορθωθεί“.

“Ως Επεμβατικοί Ακτινολόγοι, η μεγαλύτερή μας πρόκληση είναι να επισημάνουμε σε άλλους γιατρούς, ειδικά τους θεράποντες της σκλήρυνσης, πως η φλεβική παθολογία με το όνομα CCSVI είναι υπαρκτή και χρήζει προσοχής και έρευνας”.

Ω γλυκείς μας IRs!

Σελίδα 1 από 512345