Ο υπέρηχος ως διαγνωστικό εργαλείο του CCSVI

Το triplex σφαγίτιδων φλεβών και η επεμβατική φλεβογραφία θεωρούνται golden standards στη διάγνωση της Χρόνιας Εγκεφαλονωτιαίας Φλεβικής Ανεπάρκειας.

Τί ακριβώς διερευνά το πρώτο;

Πέντε σημεία θεωρούνται βασικά, δύο εκ των οποίων αρκούν για την πιστοποίηση της ύπαρξης φλεβικής ανεπάρκειας.

1.  Παλινδρόμηση στις έσω σφαγίτιδες φλέβες και/ή τις σπονδυλικές φλέβες σε οριζόντια και κάθετη θέση.

2.  Παλινδρόμηση στις εν τω βάθει εγκεφαλικές φλέβες.

3.  Ένδειξη στενώσεων στις έσω σφαγίτιδες φλέβες.

4.  Ροή μη ανιχνεύσιμη στις έσω σφαγίτιδες και/ή τις σπονδυλικές φλέβες.

5.  Διαφορά ροής στις έσω σφαγίτιδες φλέβες μεταξύ των δύο θέσεων εξέτασης, της οριζόντιας θέσης και της κάθετης θέσης.

Σε υγιείς ανθρώπους, η ροή είναι πάντα μονόδρομη από τον εγκέφαλο προς την καρδιά, όποια θέση και αν έχει το κεφάλι.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό πως ένα τυχαίο εύρημα του Paolo Zamboni, πριν το 2008, ήταν η παλίνδρομη ροή, από την καρδιά στη σφαγίτιδα φλέβα, σε  55χρονο ασθενή με MS, ο οποίος έβηξε ενώ ο γιατρός του εξέταζε τις καρωτίδες.

“During a duplex scanning examination on the carotid arteries of a 55-year-old patient with multiple sclerosis (MS), I observed an unexpected reflux from the chest into the internal jugular vein after the patient coughed involuntarily. I then noted this unusual phenomenon in other MS patients”.

http://jrsm.rsmjournals.com/cgi/content/full/99/11/589

  1. Αυτά τα 5 σημεια τα χρησιμοποίησε ο Dr Zamboni για να πείσει την επιτροπή δεοντολογίας να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει επεμβατική φλεβογραφία. Από τη στιγμή που η συσχέτιση ΧΕΝΦΑ-ΣΚΠ έχει αποδειχθεί, η παραμικρή ένδειξη φλεβικής ανεπάρκειας είναι αρκετή για να δικαιολογήσει περαιτέρω επεμβατικό έλεγχο. Τα σημεία αυτά θα μπορούσν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Leave a Comment