Θετικά αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής του CCSVI στην MS.

Η έρευνα είναι πολύ πρόσφατη και δημοσιεύθηκε μόλις χθες στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής.  Τη συνυπογράφουν οι Zamboni, Galeotti, Salvi, Zivadinov et al.

Venous Angioplasty in Patients with MS: Results of a Pilot Study

Αν και το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό, τα αποτελέσματα που έδωσε είναι χαρακτηριστικά.  15 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και CCSVI, όλοι υπό αγωγή με ανοσοτροποποιητικά, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: οι οκτώ από αυτούς υποβλήθησαν άμεσα σε αγγειοπλαστική, ενώ οι εφτά με έξι μήνες καθυστέρηση.  Έναν χρόνο μετά έγινε σύγκριση των δύο ομάδων.

Αν και το 27% των ασθενών επαναστένωσε στον χρόνο, η ομάδα που έκανε άμεσα αγγειοπλαστική είχε συνολικά λιγότερες υποτροπές, λιγότερες ενεργές εστίες στη μαγνητική και λιγότερες φλεγμονές.  Για την ακρίβεια, η ομάδα της άμεσης αγγειοπλαστικής είχε μείωση κατά 10% των εστιών στον εγκέφαλο στο εξάμηνο ήδη, ενώ η άλλη ομάδα είχε αύξηση του αριθμού των εστιών κατά 23%.

Η αγγειοπλαστική ήταν ασφαλής σε όλους.

Μόνο οι ασθενείς που επαναστένωσαν έκαναν νέα υποτροπή (δύο από τους οκτώ), ενώ στην δεύτερη ομάδα οι υποτροπές ήταν αυξημένες (πέντε από τους εφτά).  Τα φάρμακα δε φάνηκε να επηρεάζουν το αποτέλεσμα, ενώ ήταν άμεση η σχέση επαναστένωσης και επιδείνωσης.  Το συμπέρασμα που προέκυψε σε αυτή τη μικρή μελέτη, που σίγουρα αξίζει να αναπαραχθεί με περισσότερους ασθενείς, είναι πως η έγκαιρη υποβολή σε αγγειοπλαστική επηρεάζει θετικά την πορεία της νόσου.

Εξαιρετικά αποτελέσματα που συνεισφέρουν στην απόδειξη της αιτιακής σχέσης του CCSVI με την MS.

Leave a Comment