Ύφεση μετά την αγγειοπλαστική

Μία μικρή μελέτη τεσσάρων ασθενών με σκλήρυνση, που δημοσιεύθηκε σε ιατρική επιθεώρηση της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, έδειξε πως η αγγειοπλαστική οδήγησε τη νόσο σε ύφεση και στους τέσσερις ασθενείς.

Endovascular treatment of patients with chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis.

(σελ. 29-33)

Η μελέτη σκοπό είχε να καταδείξει τον αιτιακό ρόλο του CCSVI στη σκλήρυνση, και όχι αν υπάρχει CCSVI, καθώς οι συγγραφείς συμμερίζονται τις αναλογίες και ομοιότητες που προτείνει ο Zamboni μεταξύ της ανεπάρκειας των κάτω άκρων και της τοπολογίας των εστιών στη σκλήρυνση.  Επιλέχθησαν ασθενείς με διαφορετικούς τύπους σκλήρυνσης (ένας με υποτροπιάζουσα μορφή, δύο με δευτεροπαθώς προϊούσα και ένας με πρωτοπαθώς προϊούσα).  Στενώσεις σφαγίτιδων φλεβών εντοπίστηκαν σε όλους, αν και είναι εντυπωσιακό πως σε κάθε ασθενή θεραπεύτηκε μία σφαγίτιδα φλέβα μόνο, με αγγειοπλαστική.

Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2011.  Τα κλινικά και μαγνητικά τους αποτελέσματα ήταν θετικά, αφού καταγράφηκε ύφεση της δραστηριότητας της νόσου.

In all the cases we observed positive remission of the disease, the first ever documented case of MRI index improvement.

Αν και διατηρώ ενστάσεις για το πόσο ολοκληρωτικά αποκαταστάθηκε το CCSVI των ασθενών – μέχρι στιγμής οι τύποι CCSVI που έχουν προκύψει μιλούν για πολλαπλές και όχι μεμονωμένες στενώσεις, και από την παρούσα μικρή μελέτη διαφεύγει τελείως η άζυγος – είναι εντυπωσιακό πως η απελευθέρωση της ροής σε μία οδό έστω οδήγησε σε θετικά νευρολογικά αποτελέσματα.  Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς καταλήγουν πως η αγγειοπλαστική είναι αποτελεσματική στη θεραπεία ασθενών με CCSVI και MS.

Chronic cerebrospinal deficiency of the veins, in the patients with MS, plays an important role in the development and the course of the disease.

Μπορείς να ισχυριστείς πως είναι τυχαία η ύφεση, ή πως οι ασθενείς πιθανόν λάμβαναν ανοσοτροποποιητικά – αν και εφόσον οι ασθενείς ήταν progressive στην πλειοψηφία τους, δε βλέπω κανέναν λόγο να λάμβαναν αγωγή.  Μπορείς να ισχυριστείς πως έτσι είναι η σκλήρυνση, και πέφτει σε ύφεση από μόνη της ούτως ή άλλως.  Αν και πρέπει να δικαιολογήσεις γιατί η μεγαλύτερη βελτίωση στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε στον ασθενή με την πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου.

Μπορείς, επίσης, να τα αποδώσεις όλα σε πλασέμπο – με την ευχή να κατόρθωναν και τα φάρμακα ίσως τέτοιο placebo effect.  Ή μπορείς απλά να δεχτείς πως η αγγειοπλαστική και το CCSVI παίζουν τεράστιο ρόλο στην πορεία της σκλήρυνσης.

Leave a Comment