Ναρκοληψία

Είναι μία σπάνια πάθηση, εξ αιτίας της οποίας όσοι την έχουν κοιμούνται τελείως ακατάλληλες στιγμές, π.χ. κατά τη διάρκεια μίας δουλειάς, και πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Θεωρείται αυτοάνοση, ως αποτέλεσμα της μείωσης της υποκριτίνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό – η υποκριτίνη είναι πρωτείνη που παράγεται στον υποθάλαμο, και έχει εντοπιστεί εστία σε αυτή την περιοχή σε ασθενή που έπασχε από ναρκοληψία.  Άλλα χαρακτηριστικά της ναρκοληψίας είναι η γοργή έναρξη της φάσης του ύπνου REM, ή η παράλυση κατά τη διάρκεια του ύπνου (sleep paralysis).

Τα συμπτώματα της ναρκοληψίας μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα με άλλες νευρολογικές παθήσεις – κληρονομικές διαταραχές, όγκοι, και τραύματα στο κεφάλι είναι κάποιες από τις συνηθέστερες.  Άλλες αιτίες της ναρκοληψίας είναι η πολλαπλή σκλήρυνση, αγγειακές διαταραχές, και εγκεφαλίτιδες.  Ανάλυση των επιπέδων της υποκριτίνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό κάποιων ασθενών έδειξε μείωση αυτής της πρωτείνης στην πλειοψηφία αυτών.

Other causes include multiple sclerosis (MS), vascular disorders, and encephalitis

The pathophysiologic basis of secondary narcolepsy and hypersomnia.

Leave a Comment