Αρτηριακές και φλεβικές αλλοιώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Vascular and Cerebrospinal Supply of the Spinal Cord

Ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό άρθρο του Dr. Wise Young, διευθυντή του Κέντρου για τις Συνεργατικές Νευροεπιστήμες στο Πανεπιστήμιο του New Jersey, στο οποίο είναι και καθηγητής – ίσως και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως στον τομέα της νευροχειρουργικής.  Το άρθρο μετρά ηδη μία δεκαετία – αναρωτιέμαι αν ο καθηγητής γνωρίζει το CCSVI και ποιά είναι η άποψή του – και εξετάζει ενδελεχώς ποιές αρτηριακές και φλεβικές ανωμαλίες μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ισχαιμίας στη σπονδυλική στήλη.  Και αφού τις εξετάζει, καταλήγει πως

Venous drainage of the spinal cord occur mainly through pial veins on the spinal cord surface. Although spinal cord ischemia (loss of blood flow) is usually attributed to restriction of arterial supply, venous congestion probably plays a more important role. This is evident from clinical observation of arteriovenous malformations that invariably produce venous engorgement, spinal neurological deficits associated with venous congestion resulting form arteriovenous malformations outside of the spinal cord, venous occlusion producing spinal cord infarcts in animal models, and mild cord compression causing severe venous congestion in the spinal cord and roots. Some investigators in fact believe that venous congestion is the major cause of spinal cord ischemia under many conditions.

“Η φλεβική απορροή της σπονδυλική στήλης συμβαίνει κυρίως μέσω χοριοειδών φλεβών στην επιφάνεια της σπονδυλικής στήλης.  Αν και η ισχαιμία σε αυτήν την περιοχή πφείλεται συνήθως σε περιορισμό της αρτηριακής παροχής, η φλεβική συμφόρηση μάλλον παίζει έναν πιο σημαντικό ρόλο.  Αυτό είναι εμφανές από κλινικές παρατηρήσεις αρτηριοφλεβικών ανωμαλιών που παράγουν σταθερά τοπική υπεραιμία στη φλέβα, σπονδυλικά νευρολογικά ελλείματα (που σχετίζονται με τη φλεβική συμφόρηση ως αποτέλεσμα των αρτηριοφλεβικών ανωμαλιών έξω από τη σπονδυλική στήλη), φλεβικές αποφράξεις που οδηγούν σε έμφρακτα στα ζώα στο εργαστήριο, και ήπια συμπίεση στη σπονδυλική στήλη, που επιφέρει σοβαρή φλεβική συμφόρηση στη σπονδυλική στήλη.  Κάποιοι ερευνητές στην πραγματικότητα πιστεύουν πως η φλεβική συμφόρηση είναι η βασική αιτία της ισχαιμίας στη σπονδυλική στήλη, υπό πολλές συνθήκες”.

Σχετικά στην αρχή του άρθρου, με τίτλο “Spinal Cord Veins and Artiriovenous Malformations”, περιγράφει, συνοδεία εικόνων, τη φλεβική απορροή της σπονδυλικής στήλης, για την οποία σχολιάζει πως “ο περιορισμός της φλεβική ροής ίσως καταλήξει σε ισχαιμία στη σπονδυλική στήλη”, αν και “το φλεβικό σύστημα, όπως και το αρτηριακό, έχει πολλές δευτερεύουσες και εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να αντέχει την απόφραξη μίας ή περισσότερων φλεβών”.  Ωστόσο, παρά την δυνατότητα εναλλακτικών διαδρομών “το φλεβικό σύστημα είναι σύστημα χαμηλής πίεσης, και είναι συνεπώς εκτεθειμένο σε αύξηση της πίεσής του ακόμη και μετά από ήπιες συμπιέσεις”.

Και είναι, το φλεβικό σύστημα, το πιο παραγνωρισμένο στις παθολογίες της σπονδυλικής στήλης.

Spinal cord ischemia can result from many causes. Obstruction of arterial blood supply to the spinal cord is the most commonly cited cause of spinal cord ischemia. Ischemic myelopathy of the spinal cord is frequently misdiagnosed as transverse myelitis. Also, many cases of spinal cord ischemia are attributed to other causes. For example, arteriovenous malformations cause ischemia. Compression of the spinal cord also can cause ischemia. Perhaps the most under appreciated cause of spinal cord ischemia is venous obstruction or congestion. Although the venous system is redundant, it is also a low pressure system that is susceptible to even mild compression and elevated venous pressures.

Ελπίζω να ακούσουμε από τον Dr. Young και στο μέλλον.

Leave a Comment