Μικρές έσω σφαγίτιδες φλέβες, με μειωμένη απορροή, σχετίζονται με σφοδρή σκλήρυνση

Small internal jugular veins with restricted outflow are associated with severe multiple sclerosis: a sonographer-blinded, case–control ultrasound study

Θέλησαν να ελέγξουν τη συχνότητα εμφάνισης του CCSVI και, επιπλέον, των μικρών φλεβών σε ασθενείς με σκλήρυνση από τη Σερβία.  Το έκαναν, με υπέρηχο, σε εξήντα εφτά ασθενείς έναντι 21 υγιών.  Για τον εντοπισμό του CCSVI βασίστηκαν στα κριτήρια Ζαμπόνι, ενώ μικρή σφαγίτιδα ορίστηκε στένωση της τάξης <0.4 τετρ. εκ.

Έτσι, από τους 67 ασθενείς, τα κριτήρια Ζαμπόνι για το CCSVI βρέθηκαν στους 8 (11.9%).  Δε βρέθηκε κανένα κριτήριο σε κανέναν υγιή.  Τουλάχιστο μία στενή/μικρή φλέβα, ωστόσο, βρέθηκε στο 28.4% (19 από 67) των ασθενών αλλά και στο 28.6% των υγιών (6 από 21).

Ο εντοπισμός στενής/μικρής φλέβας (υποπλασίας) δεν είναι στα υπερηχογραφικά κριτήρια Ζαμπόνι, αν και τέτοιες ανωμαλίες έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με σκλήρυνση, και πιθανόν επιβαρύνουν τη ροή σε συνδυασμό με άλλα φλεβικά προβλήματα.  Το γεγονός, λοιπόν, πως ακόμη και υγιείς μπορεί να έχουν μία φλέβα υποπλαστική δείχνει πως ασφαλώς υπάρχουν ανατομικές παραλλαγές που δεν γίνονται συμπτωματικές, ή που δεν έχουν καταγραφεί/αξιολογηθεί.  Ωστόσο, σε έναν ασθενή με σκλήρυνση, και, άρα, με CCSVI (δηλαδή, με περισσότερα του ενός φλεβικά προβλήματα), η υποπλασία δεν είναι αθώο εύρημα.

Οι περισσότερες μικρές φλέβες εντοπίστηκαν αριστερά στην παρούσα εργασία, και μάλιστα ήταν συχνότερες στους ασθενείς με προχωρημένη αναπηρία, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει πως, όπως έλεγε και ο Scholbach, η μείωση της διατομής μίας φλέβας μπορεί να είναι και αποτέλεσμα χρόνιας κακής ροής – όχι μόνο εμβρυολογική υποπλασία.

Μία έρευνα που βασίζεται σε υπέρηχο είναι πάντα υποδεέστερη, αν και η παρούσα, με όλες τις ελλείψεις της, δείχνει μία τάση που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες: δε μας ενδιαφέρει η ανατομία όσο η ροή.  Συνεπώς, δεν είναι απόδειξη εναντίον του CCSVI, όπως θέλουν να πιστεύουν οι συγγραφείς, το γεγονός πως και υγιείς εμφανίζουν στενές φλέβες.  Μάλλον είναι απόδειξη πως ούτε μία ανατομική ένδειξη ούτε ο υπέρηχος αρκούν για να περιγράψεις ένα πρόβλημα.

Για επίλογο, ορίστε η εξήγηση που προτείνουν για το πώς εμφανίζονται στενές φλέβες (προσοχή: μιλάμε μόνο για στενή φλέβα, όχι για παλινδρόμηση και τα υπόλοιπα κριτήρια CCSVI, που δε νομίζω να εξηγούνται από τη θεωρία τους) σε ασθενείς με σκλήρυνση, χωρίς να είναι αυτές ωστόσο η βασική αιτία της σκλήρυνσης:

It has recently been suggested that both cardiovascular autonomic nervous system dysfunctions and dysfunctions of the noradrenergic neurons in the cerebral venous system could result in an impairment of cerebral autoregulation and in reduction of vascular tone, which would in turn promote venous closure [44]. Also, IJVs drain the blood, which was shown to contain metabolically active substances. It was suggested that early activation of the l-arginine/NO pathway, which accompanies the release of vasoactive peptides happens in the migraine [45]. It was detected by analyzing the internal jugular venous blood of patients. Further studies should investigate metabolic changes in the brain by analysis of blood drained through jugular pathways, as it could shed new light on the both, MS associated changes and possible pathophysiological role of small IJVs in MS.

Πού είναι το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται παλινδρόμηση; Ο Dr. Schelling θα διαφωνούσε 100% μαζί τους.  Ίσα ίσα, θα τους έλεγε πως μία μικρή/στενή φλέβα προκαλεί αθωότερη παλινδρόμηση από μία μεγάλη σφαγίτιδα με κλειστή βαλβίδα.

Leave a Comment