Ιταλική Επιθεώρηση Καρδιολογίας: αυξημένος χρόνος φλεβικής επιστροφής στους ασθενείς με MS

Epidemiology of CCSVI in MS

Δείτε σελίδα 69, ή 76 για την αγγλική μετάφραση.

“Η ενεργοποίηση της παράπλευρης φλεβικής κυκλοφορίας, όπως εμφανώς αναγνωρίζεται μέσω επεμβατικής φλεβογραφίας, επιχειρεί να αναπληρώσει τη μειωμένη φλεβική απορροή, ωστόσο ο χρόνος της φλεβικής επιστροφής του αίματος είναι αυξημένος σε σχέση με υγιείς”.

Προφανώς και υπάρχει παράπλευρο φλεβικό δίκτυο για κάθε στένωση των ασθενών με σκλήρυνση, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό εφόσον ο ασθενής είναι συμπτωματικός.

“Οι αιμοδυναμικές αλλαγές που επιφέρει το CCSVI φαίνονται να σχετίζονται σημαντικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας”.

Στην παρούσα έρευνα, από τους 200 ασθενείς με σκλήρυνση, οι 184 βρέθηκαν θετικοί στο CCSVI βάσει υπερήχου.  Βάσει επεμβατικής φλεβογραφίας που πραγματοποιήθηκε επιλεκτικά σε 38 ασθενείς, όλοι είχαν φλεβικές ανωμαλίες στις σφαγίτιδες και τουλάχιστο οι μισοί και στην άζυγο φλέβα – ανωμαλίες με στενώσεις, παράπλευρα, και καθυστερημένο χρόνο απορροής.

Leave a Comment