Τυφλή μελέτη εντοπίζει το CCSVI μόνο σε ασθενείς με σκλήρυνση

Prevalence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency in multiple sclerosis: a
blinded sonographic evaluation

Όταν ιταλοί έκαναν υπέρηχο βάσει πρωτοκόλλου Zamboni σε 112 ασθενείς με σκλήρυνση έναντι 67 υγιών, βρήκαν πως κανείς υγιής δεν ήταν θετικός στο CCSVI, το οποίο εντοπίστηκε στο 59.8% των ασθενών με σκλήρυνση.

Το κριτήριο που συχνότερα εντοπίστηκε στους ασθενείς με σκλήρυνση και CCSVI ήταν η παλίνδρομη ροή στις σφαγίτιδες και τις σπονδυλικές φλέβες.  Στους υγιείς ενοπίστηκαν μεμονωμένα κριτήρια, όχι περισσότερα του ενός, αλλά καμία βαλβιδική ανωμαλία.

Μία τέτοια συσχέτιση που προέρχεται μάλιστα από τυφλή μελέτη είναι ισχυρή και δε μπορεί να αγνοηθεί.

Leave a Comment