Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι η ΧΕΝΦΑ;

Η Χρόνια ΕγκεφαλοΝωτιαία Φλεβική Ανεπάρκεια είναι η ανεπάρκεια των φλεβών που παροχετεύουν το αίμα από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Σύμφωνα με τη θεωρία, το αίμα καθυστερεί να παροχετευτεί από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) με αποτέλεσμα να εκτίθεται παρατεταμένα ο ιστός σε περιβάλλον υποξίας.

2. Τι σχέση έχει με την ΣΚΠ;

Προς το παρόν, η ακριβής σχέση της παραμένει άγνωστη. Ωστόσο οι μέχρι στιγμής μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν όλοι (αν όχι όλοι) όσοι πάσχουν από ΣΚΠ πάσχουν και από ΧΕΝΦΑ.

3. Η ΧΕΝΦΑ προκαλεί τη ΣΚΠ;

Δεν είναι αποδεδειγμένο. Η ΣΚΠ είναι μια νόσος αγνώστου αιτιολογίας. Όλες οι θεωρίες που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα για τα αίτιά της έχουν απορριφθεί ως μη ισχύουσες, εκτός από αυτή της ΧΕΝΦΑ. Σε αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντήσει μόνο το μέλλον.

4. Η ΣΚΠ προκαλεί ΧΕΝΦΑ;

Κατηγορηματικά όχι, εφ’ όσον θεωρηθεί ότι η νόσος είναι αυτοάνοσος και ξεκινά κάποια στιγμή από το 15ο εως το 40ο έτος ζωής του ασθενούς. Οι φλεβικές ανωμαλίες που οδηγούν σε ΧΕΝΦΑ είναι συγγενείς και συσχετίζονται με προβλήματα κατά την ανάπτυξη του φλεβικού συστήματος.

5. Είναι η ΧΕΝΦΑ ιάσιμη;

Σε γενικές γραμμές ναι. Όμως, δεν υπάρχει ακόμα μεγάλη εμπειρία ώστε να γίνει σωστά η διάγνωση και η θεραπεία. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και θα χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι να εκπαιδευτεί η ιατρική κοινότητα στη θεραπεία αυτού του φαινομένου.

6. Είναι η θεραπεία της ΧΕΝΦΑ και θεραπεία της συνυπάρχουσας ΣΚΠ;

Όχι. Η θεραπεία της ΧΕΝΦΑ είναι η θεραπεία της ΧΕΝΦΑ. Τίποτα διαφορετικό, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ακόμα και αν η ΧΕΝΦΑ προκαλεί τη ΣΚΠ, οι βλάβες που έχουν ήδη γίνει έχουν γίνει. Πολλοί ασθενείς ανακουφίζονται από διάφορα συμπτώματα, που ενδεχομένως προκαλούνται από τη ΧΕΝΦΑ καθ’ αυτή, όπως κόπωση, ζάλη, διαταραχές υπνου. Στην πιλοτική μελέτη του Zamboni βρέθηκε ότι υπήρξε βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων σε διάφορους τομείς, ενώ τα φαινόμενα υποτροπής συνδέονταν άμεσα με επαναστένωση των φλεβών.

[…] However, PTA seems to positively influence clinical and QoL parameters of the associated MS and warrants further randomized control trials.

Μετάφραση:

[…] Ωστόσο, η αγγειοπλαστική φαίνεται ότι επηρρεάζει θετικά τις κλινικές παραμέτρους και τους δείκτες ποιότητας ζωής της συνυπάρχουσας ΣΚΠ και συνηγορεί υπέρ της διεξαγωγής περαιτέρω κλινικών δοκιμών.

7. Πρέπει να συνεχίζεται η φαρμακευτική αγωγή για τη ΣΚΠ μετά την αποκατάσταση της ΧΕΝΦΑ;

Η ΧΕΝΦΑ και η ΣΚΠ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές νόσοι. Αποκατάσταση της ΧΕΝΦΑ δεν σημαίνει και θεραπεία της ΣΚΠ, ενώ θεραπεία της ΣΚΠ δε σημαίνει αποκατάσταση της ΧΕΝΦΑ. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να καθοριστεί μόνο από τον θεράποντα ιατρό.