Ευρετήριο όρων

Α

  • Άζυγος – azygos vein: Φλέβα του θώρακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της σπονδυλικής στήλης  κατά μήκος των θωρακικών σπονδύλων. Μεταφέρει το αίμα από τα πίσω τοιχώματα του θώρακα και της κοιλιάς προς την άνω κοίλη φλέβα με την οποία συνδέεται μέσω ενός χαρακτηριστικού τόξου που είναι εφοδιασμένο στην άκρη του με ένα ζεύγος βαλβίδων. Είναι μια από τις βασικές αποχετευτικές οδούς του αίματος της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να συμμετέχει και στην αποχέτευση της αριστερής νεφρικής φλέβας.

Άνω κοίλη φλέβα, άζυγος, κάτω κοίλη φλέβα και νεφρά

B

  • Βαλβίδες – valves: Εσωτερικές δομές των φλεβών (μεμβράνες) που έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν τη μονόδρομη ροή του αίματος. Αποτελούνται συνήθως από δύο φύλλα που ανοίγουν και κλείνουν ταυτόχρονα. Η κίνηση των φύλλων είναι εξαναγκασμένη από τη ροή του αίματος, δηλαδή οι βαλβίδες ανοίγουν όταν περνά ένας όγκος αίματος και μετά κλείνουν όπως οι αυτόματες πόρτες. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η λειτουργία μιας φυσιολογικής βαλβίδας σε μια υγιή σφαγίτιδα φλέβα:

(α) ανοιχτή βαλβίδα: το αίμα κατεβαίνει προς την καρδιά (β) κλειστή βαλβίδα: το αίμα εμποδίζεται να επιστρέψει στον εγκέφαλο

Σ

  • Σφαγίτιδα (έσω) – Internal jugular vein: Φλέβα του λαιμού, αριστερή και δεξιά, που αποχετεύει το αίμα από τον εγκέφαλο, τα επιφανειακά τμήματα του προσώπου και του λαιμού, και από τη γλώσσα. Οι σφαγίτιδες αποτελούν συνέχεια των εγκεφαλικών κόλπων και ξεπροβάλλουν από δύο μεγάλες οπές στο κάτω μέρος του κρανίου. Εκβάλλουν στην βραχιοκεφαλική φλέβα και διαθέτουν ένα ζεύγος βαλβίδων 2.5 εκατοστά περίπου πριν το σημείο εκβολής. Η αριστερή σφαγίτιδα είναι γενικά μικρότερη από τη δεξιά και διαγράφει μια γωνία στο ύψος των βαλβίδων, σε αντίθεση με τη δεξιά που είναι σχεδόν ευθύγραμμη.

Έσω σφαγίτιδες, βραχιοκεφαλική και άνω κοίλη φλέβα